Consecvenţa noastră cea dintotdeauna

Spicuiri din presa vremii:

Expresie a unităţii de neclintit a întregului popor în jurul partidului, a angajării ferme de a înfăptui neabătut socialismul şi comunismul pe pământul patriei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost reales Secretar General al Partidului Comunist Român.” România Liberă anul XLVII nr. 14012 Sâmbătă 25 noiembrie 1989.

Aplauze şi urale puternice, prelungite, se scandează îndelung “CEAUŞESCU – P.C.R.!”, “CEAUŞESCU ŞI POPORUL!”, “CEAUŞESCU – EROISM, ROMÂNIA, COMUNISM!” Scânteia anul LIX nr. 14703 Sâmbătă 25 noiembrie 1989.

Marea adunare a oamenilor muncii din capitală s-a desfăşurat sub semnul hotărârii de a face totul pentru apărarea fermă a cuceririlor revoluţionare, a municii paşnice şi constructive, a independenţei şi suveranităţii naţionale.”

Aplauze şi urale prelungite. Se scandează îndelung “CEAUŞESCU-ROMÂNIA, STIMA NOASTRĂ ŞI MÂNDRIA!” România Liberă Cotidianul Cosiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste anul XLVII nr. 14035 Vineri 22 decembrie 1989.

O zi mai târziu, aceleaşi ziare, cu titlul schimbat, anunţau:

S-a încheiat una dintre cele mai oribile dictaturi din istoria poporului român. Sub presiunea poporului, dictatorul a fugit în mod laş din faţa judecăţii.” Scânteia Poporului anul I nr. 1 Sâmbătă 23 decembrie 1989.

Familia dictatorială Nicolae şi Elena Ceauşescu a fost arestată şi se află sub pază militară.” România Liberă Cotidian al tuturor forţelor politice şi democratice din România Ediţie Specială Sâmbătă 23 decembrie 1989.

Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul lui Nicolae Ceauşescu şi al Elenei Ceauşescu în faţa Tribunalului Militar Extraordinar. Pentru crime săvârşite împotriva poporului român şi a României, inculpaţii Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu au fost condamnaţi la moarte şi confiscarea averii. Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată.”

Nu a fost o judecată sumară. Nu s-a încercat intimidarea. S-a procedat cu ei cu toată omenia, cu omenia civilizaţiei universale pe care cele mai elevate spirite ridicate din toate popoarele lumii au pus-o în justiţie. Noi nu ne pătăm obrazul sau mâinile. Noi judecăm drept.” Petre Mihai Băcanu, România Liberă, anul XLVII, nr. 14040, joi, 28.12.1989.

Aceeaşi consecvenţă şi verticalitate dăinuie peste ani. Mass – media o reflectă pe larg. O regăsim în viaţa noastră cea de toate zilele. În modul în care se gratulează corifeii vieţii publice, în felul în care, de la o zi la alta, se fac, se destramă şi apoi se refac alianţele politice şi guvernele, se folosesc cele mai josnice mijloace pentru lansarea, susținerea și apoi împroșcarea cu zoaie a candidaților la Președinție. O minunată armonie şi coerenţă care ne fac viaţa senină şi asigură interesele perene ale ţării.

Am încercat să vă prezint doar câteva probe de consecvenţă şi conduită morală care domină timpul şi ne caracterizează istoria, definindu-ne destinul şi locul între naţiuni.

Doru Viorel Ursu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *