Consecvenţa noastră cea dintotdeauna

Spicuiri din presa vremii:

Expresie a unităţii de neclintit a întregului popor în jurul partidului, a angajării ferme de a înfăptui neabătut socialismul şi comunismul pe pământul patriei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost reales Secretar General al Partidului Comunist Român.” România Liberă anul XLVII nr. 14012 Sâmbătă 25 noiembrie 1989.

Aplauze şi urale puternice, prelungite, se scandează îndelung “CEAUŞESCU – P.C.R.!”, “CEAUŞESCU ŞI POPORUL!”, “CEAUŞESCU – EROISM, ROMÂNIA, COMUNISM!” Scânteia anul LIX nr. 14703 Sâmbătă 25 noiembrie 1989.

Read more

Papesa deghizată

Îmi lipsește cu desăvârșire nostalgia serviciilor de cadre comuniste. Mai bine de doi ani am fost verificat și ce lapte am supt de la sânul mamei, înainte de a fi numit vicepreședinte de tribunal.

Numai că, în lipsa unei minime prezentări publice a datelor personale reale și a evoluției personajelor ivite în spațiul politic, ne-au invadat figuri septice de o nocivitate fără margini.

Tocmai a apărut, cu aroganță și tupeu, un nou candidat la fotoliul de la Cotroceni. Provoacă dezgust. Nu numai mie ci și tuturor celor care cunosc persoana de multă vreme, încă dinainte de evenimentele din Decembrie 1989. Read more